fbpx

De fiscale voordelen van fietsleasing op een rijtje

Terug naar fietsnieuws

Wil je als bedrijf fietsleasing aanbieden aan jouw medewerkers? Goed idee! o2o zet alle fiscale voordelen op een rijtje. Hoewel het basisidee achter het leasen van een wagen vrij gelijkaardig is aan dat van het leasen van een fiets, zijn er in de praktijk toch heel wat verschillen. En deze zijn hoofdzakelijk van fiscale aard. In dit artikel geeft o2o tekst en uitleg bij de belangrijkste fiscale voordelen van fietsleasing.

Leestijd: 2 min

De vele fiscale voordelen van fietsleasing 

Wanneer men spreekt over het fiscale voordeel van fietsleasing, gaat het niet specifiek om één voordeel. De overheid voorziet een divers pallet aan maatregelen, waardoor bedrijven op heel veel verschillende manieren hun medewerkers kunnen stimuleren om vaker met de fiets naar het werk te komen.

Voordeel alle aard

Laat ons starten met het voordeel alle aard (VAA). Over het gebruik van een bedrijfsfiets moet geen VAA worden betaald. Deze fiscale vrijstelling geldt enkel indien de bedrijfsfiets wordt ingezet voor woon-werkverkeer. Enkel in geval van uitsluitend privégebruik is een voordeel van alle aard te betalen. Dit voordeel wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de bedrijfsfiets  Deze fiscale regel geldt zowel voor stadsfietsen als voor plooifietsen, mountainbikes, speedpedelecs en racefietsen. Dezelfde regel geldt ook wanneer de fiets gekoppeld is aan een bedrijfswagen of in het kader van de tweede pijler van het mobiliteitsbudget. Dat maakt de rekening dus interessant voor de werknemer die de fiets mag gebruiken. Opgelet: als de door de werkgever aangeboden fiets uitsluitend wordt ingezet voor privédoeleinden, dan moet de werknemer wel een voordeel van alle aard betalen.

RSZ-bijdragen

Het privégebruik van bedrijfsfietsen is sinds 1 januari 2017 met terugwerkende kracht niet langer onderworpen aan sociale bijdragen. Indien een medewerker over een bedrijfsfiets beschikt voor zijn of haar woon-werkverkeer, geldt dat niet langer als een loonvoordeel. Op de bedrijfsfiets moeten dus in dat geval geen RSZ-bijdragen betaald worden. Opgelet: indien een werknemer zijn of haar bedrijfsfiets uitsluitend gebruikt voor privé verplaatsingen en dus niet voor woon-werkverkeer, wordt de fiets wel beschouwd als een loonvoordeel en moeten er klassieke RSZ-bijdragen (patronale en werknemer) worden betaald.

Fietsvergoeding

Voor ritten die de werknemer met zijn bedrijfsfiets rijdt voor woon-werkverkeer mag zijn werkgever een kilometervergoeding uitbetalen. Ook die vergoeding is vrijgesteld van belastingen en RZS-bijdragen tot een maximum van 0,24 euro/kilometer (tarief geldig voor het jaar 2019). Vanaf 1 juli 2020 verandert de situatie ook voor werknemers die vallen onder PC-200. De details van deze verandering kan je nalezen in het artikel ‘Alles wat je moet weten over de fietsvergoeding als fiscaal voordelige stimulans’.

Kosten fiscaal aftrekbaar

Ook voor de werkgever geldt een aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid van de kosten die gepaard gaan met de integratie van de fiets in het bedrijf. Indien de fiets voor woonwerkverkeer gebruikt wordt, of voor werkgerelateerde verplaatsingen, is de leaseprijs van de fiets 100% fiscaal aftrekbaar.
Ook andere fietsgerelateerde kosten, zoals de inrichting van een kleed- en doucheruimte of een fietsparking zijn 100 procent aftrekbaar

Recuperatie van de BTW

De aftrekbaarheid van de btw wordt bepaald door het gebruik van de fiets. Zo is de btw enkel aftrekbaar voor het percentage dat de fiets gebruikt wordt voor zuivere werkgerelateerde verplaatsingen. De btw kan dus niet worden afgetrokken voor het gedeelte privé verplaatsingen en voor het gedeelte woon-werkverkeer met de tweewieler. De BTW op de leasekost van leasefietsen die dus enkel voor woon-werkverkeer gebruikt worden is niet recupereerbaar.

Wil je bekijken hoe jij fiscaal voordelige fietsleasing kan aanbieden in jouw bedrijf? Plan een meeting in met o2o!

Bron: Link2fleet

Wil je als bedrijf fietsleasing aanbieden aan jouw medewerkers?

Pols naar hun interesse met de o2o bevragingstool. Gratis & handig.

Terug naar fietsnieuws

Contacteer ons

koffie, thee of isotone sportdrank staan voor je klaar