fbpx
Terug naar fietsnieuws
Leestijd: 3 min

Alles wat je moet weten over de fietsvergoeding

Ben je sportief en haal je graag een frisse neus in de buitenlucht voor je aan een drukke werkdag begint? Dan is fietsen van en naar het werk voor jou de ideale manier om je te verplaatsen. Daarbovenop krijg je vaak een fietsvergoeding of fietsleasecontract van je werkgever. Zo verdien je op termijn de kost van je fiets zelfs helemaal terug. En het maakt niet uit of je met een ronkende racefiets, handige bakfiets of een snelle speed pedelec rijdt. De fietsvergoeding is er voor elk type fietser.

De fietsvergoeding: wat is het?

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever betaalt aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent en wat de waarde ervan is. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector. Zowel voor een eigen fiets, een leasefiets als een bedrijfsfiets is de fietsvergoeding een interessante oplossing. 

De voordelen

De fietsvergoeding is er in de eerste plaats voor de fietser, om kosten te dekken. Daarbovenop stimuleert een fietsvergoeding werknemers om vaker op hun fiets te springen voor woon-werkverkeer. En hoe meer fietsende werknemers, hoe meer vreugde… en voordelen.

 • Voor de fietsvergoeding mag de werkgever een bedrag tot 0,24 euro per kilometer inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost. Hierdoor daalt de bedrijfswinst en dus ook de vennootschapsbelasting, wat een aanzienlijk voordeel met zich meebrengt voor het bedrijf. De fietsvergoeding is bovendien vrij van RSZ.
 • Investeringen in fietsinfrastructuur en -accessoires zijn 100% aftrekbaar. o2o partner Enervest voorziet zelfs fietsenstallingen met oplaadcapaciteit voor e-bikes met energie opgewekt door zonnepanelen.  
 • Parkeerplaatsen voor fietsen zijn veel goedkoper dan voor auto’s. Door één klassieke parkeerplaats om te vormen tot fietsenstalling, creëer je ruimte voor maar liefst tien fietsen!
 • Werknemers die met de fiets komen zijn minder ziek, minder gestresseerd en productiever.
 • Met de fiets sta je niet in die ellenlange file. Zo begin je fit en op tijd aan een drukke werkdag.
 • Elke fietser draagt een steentje bij aan een beter milieu en … aan het duurzame imago van het bedrijf.
 • Met fietsleasing heb je als werkgever een streepje voor bij het aantrekken van toptalent. Je speelt in op persoonlijke mobiliteitsbehoeften en biedt een hightech fiets aan.

Een fietsvergoeding biedt dus een pak voordelen. Bedrijven die al werken met een fietsvergoeding combineren dit vaak met fietsleasing. Zo genieten werknemers optimaal van alle ‘fietsvoordelen’ die de overheid voorziet.

Start2lease ebook

Fietsleasing in je bedrijf in vier stappen

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

De werkgever bepaalt zelf het bedrag. Tot 0,24 euro is de fietsvergoeding wettelijk vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Je kan als werkgever altijd beslissen een hoger bedrag te gebruiken, maar dan is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomen.

De overheid wil het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aanmoedigen en kan het bedrag van de fietsvergoeding jaarlijks indexeren. Het staat de werkgever vrij om de indexering al of niet toe te passen.

Hoeveel kilometer en welke verplaatsingen?

 • De fietsvergoeding is enkel van toepassing voor de afgelegde kilometers van en naar het werk. Maar welke weg neemt de werknemer? Het bedrijf zoekt samen met de werknemer de beste route uit. Want de kortste weg is niet altijd de veiligste!
 • De werkgever kan bepalen of de fietsvergoeding geldt voor een enkele woon-werkrit of ook voor de terugrit.
 • De werkgever kan zelfs meerdere heen- en terugritten per dag terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer thuis gaat lunchen en dus meermaals per dag het traject tussen werk en thuis aflegt.
 • De fietsvergoeding kan je als werkgever ook voor dienstverplaatsingen betalen, zelfs al gebeuren deze met een fiets van het bedrijf. In dit geval is de fietsvergoeding een kost ‘eigen aan de werkgever’ die 100% aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert. 
 • Er is geen wettelijke begrenzing aan het aantal kilometers. Hiermee motiveert de overheid de keuze voor een comfortabele, veilige en aangename weg.

Voorbeeld 1: Wanneer de werkgever een fietsvergoeding uitbetaalt van 0,20 euro per kilometer, dan is deze vergoeding volledig vrijgesteld van belastingen. Wanneer de werkgever 0,30 euro per kilometer voorziet, is de eerste 0,24 euro vrijgesteld van belastingen. De overige 0,06 euro is wel belastbaar (is gelijkgesteld aan salaris).

Veel kilometers op je conto

Het exact aantal gefietste kilometers van alle werknemers bijhouden: hoe doe je dat? Er bestaat hier geen wettelijke regeling voor. Om alles toch overzichtelijk te houden, kiezen veel bedrijven voor een digitale registratie gekoppeld aan elektronische toegangscontrole of een fietskalender. Ook laat de werkgever de werknemer vaak eenmalig een verklaring op eer ondertekenen waarin deze de fietsfrequentie en het aantal kilometers van het woon-werktraject vermeldt. 

Combinatie met andere mobiliteitsvergoedingen

Een werknemer kan maar één fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen voor het afgelegde woon-werktraject. Veel hangt dus af van de verschillende vormen van mobiliteit waarvoor de werkgever een vergoeding voorziet. Een werknemer die het volledige traject aflegt met de fiets, heeft recht op een fietsvergoeding. Maar wanneer een werknemer naast de fiets ook de trein, bus of (bedrijfs)wagen gebruikt binnen datzelfde traject, is de fietsvergoeding niet altijd meer verplicht. Voor elk bedrijf is de situatie dus anders.

Voorbeeld 2:  Je kan van thuis uit naar het station fietsen, om daar met de trein verder te reizen naar het werk. Wanneer de werkgever dit toelaat, is in deze situatie een combinatie van fietsvergoeding en een terugbetaling van het openbaar vervoer mogelijk.

Voorbeeld 3: Een werknemer die een bedrijfswagen heeft, kan eveneens een fietsvergoeding krijgen voor de dagen dat de woon-werkverplaatsing volledig met de fiets gebeurt.

Fietsvergoeding + fietsleasing = een ideale combo

De fietsvergoeding is niet het enige fiscale voordeel waar bedrijven en werknemers gebruik van maken. De overheid stimuleert ook het aanbieden van een leasefiets en de combinatie van beide is voor veel mensen een interessante keuze. Anders dan bij een bedrijfswagen, is het voordeel alle aard namelijk volledig vrijgesteld van RSZ en belastingen. Hierdoor genieten de werknemers van een mooi financieel voordeel zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt. Wist je trouwens dat zo’n 80% van de werknemers binnen een straal van 10 km rond het werk woont en slechts 15% met de fiets komt? Nog heel veel fietspotentieel dus! 

Bronnen: FOD Financiën, Bikeform/Traxio, De Tijd, Attentia, Fietsersbond, Previdis, Duurzame-Mobiliteit.be

Vond je dit artikel interessant?

retorische vraag

Wie weet heeft jouw netwerk er ook wat aan! Deel dit artikel en inspireer anderen met handige tips en advies rond duurzame mobiliteit.