fbpx
Terug naar fietsnieuws
17.09.2020 - Leestijd: 5 min

Aan de slag met het webinar van o2o ‘5 routes naar een aangenamer woon-werkverkeer voor je medewerkers’

Hoe kan je het woon-werkverkeer van jouw medewerkers meer duurzaam maken? Welke mobiliteitsopties kan je in de praktijk inzetten? Of hoe kan je als werkgever mobiliteit het best benaderen? Veel bedrijven stellen zich dezelfde vragen als het gaat om de mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit organiseerde o2o het webinar ‘5 routes naar een aangenamer woon-werkverkeer voor je medewerkers’, waarin 2 experten en 2 bedrijven hun ervaringen en expertise deelden.

Naar een breed en holistisch mobiliteitsbeleid

“Mobiliteit in België is zeer groot”, aldus Timothy Bruneel, Director Global Employer Services bij Deloitte. “Jammer genoeg is de Belgische aanpak niet het meest performante systeem. Zo staan we op de 2e plaats in Europa als het gaat over files en het wagenpark is goed voor een aandeel van 23% van de totale co2 uitstoot in ons land. Geen fraaie cijfers, maar gelukkig is er een heuse transformatie bezig naar een groenere mobiliteit.”

Kathleen Veugelen, Advanced Legal Consultant Flexible Income Plan bij SD Worx stelt dat er de voorbije jaren door de overheid heel wat initiatieven op poten werden gezet om te transformeren naar een duurzamere mobiliteit. “Sommige daarvan staan nu zeer goed op punt, zoals de wetgeving rond leasefietsen, anderen kenden dan weer minder succes. Zo wordt het cash4car systeem eind 2020 definitief stopgezet”, aldus Veugelen.

De maatregelen rond het coronavirus en de bijhorende lockdown zorgden ervoor dat de ontwikkeling van dergelijke initiatieven en projecten in een serieuze stroomversnelling kwam. De motor achter deze transformatie kan je niet terugbrengen tot één specifieke oorzaak. Integendeel, er zijn heel veel verschillende elementen die bijdragen tot het succes van deze verandering.

“Door een wijziging in de wetgeving zal de kostprijs van het klassieke wagenpark de komende jaren sterk toenemen. Veel autoconstructeurs trekken resoluut de kaart van de elektrische wagens. Er is een groeiend maatschappelijk besef dat er iets moet veranderen en niet elke nieuwe werknemer loopt nog warm voor een bedrijfswagen. Daarom is het belangrijk voor ondernemingen om op een meer holistische manier naar mobiliteit te gaan kijken”, vertelt Bruneel. “Wij stellen vast dat je op die manier echt een wijziging in de mindset van je medewerkers kan bewerkstelligen. En dat is goed voor zowel de medewerkers als de werkgevers.”

fietsleasing

Ook de poll die gehouden werd tijdens het webinar bevestigt deze bevindingen. Algemeen kan je dus stellen dat de evolutie naar zo’n breed holistisch mobiliteitsbeleid wordt gedreven vanuit drie pijlers:

      HR: een flexibele mobiliteit in functie van een gezond personeelsbeleid

      Duurzaamheid: dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid

      Kosten: de kostprijs voor een bedrijf van het huidige systeem wordt op termijn onhoudbaar

Route 1: Flexibel verlonen en het mobiliteitsbudget

Op federaal niveau zijn er op dit moment 2 belangrijke systemen die je als onderneming kunnen helpen om te bouwen aan een groener mobiliteitsbeleid. Zo is er enerzijds het mobiliteitsbudget en anderzijds het systeem van flexibel verlonen.

“Elke medewerker die recht heeft op een bedrijfswagen, kan je nu ook een mobiliteitsbudget aanbieden. Met dit budget kan de medewerker een wagen kiezen die voldoet aan de voorwaarden die de overheid hierin voorziet. Vaak gaat het om milieuvriendelijke wagens. Wanneer de medewerker een wagen kiest die minder kost dan zijn of haar budget, kan er vrij gekozen worden voor andere opties. Denk maar aan taxiritten, elektrische steps of een leasefiets natuurlijk”, vertelt Veugelen. 

“Een andere optie is een systeem van flexibel verlonen zoals een cafetariaplan. Belangrijk bij zo’n systeem is dat je geen voorwaarden van de overheid hebt, als het gaat om de keuze van het type wagen. Bovendien kan je ruimer gaan dan enkel mobiliteitsoplossingen. Denk maar aan laptops en gsm-toestellen.” besluit Veugelen.

Michiel Taelman, Compensation & Benefits Manager bij BICS beaamt dat die keuzevrijheid en flexibiliteit een enorme meerwaarde met zich meebrengt. “Wij hebben zelf een eigen mobiliteitsbudget in het leven geroepen. Laat ons zeggen dat dit geïnspireerd is op het wettelijke mobiliteitsbudget, maar dan aangepast aan onze specifieke bedrijfssituatie. Elke medewerker krijgt een vast bedrag op jaarbasis dat hij of zij kan inzetten voor verschillende mobiliteitsoplossingen: een parkingabonnement, tankkaart, fietsvergoeding of een abonnement met het openbaar vervoer. Wij bieden onze medewerkers ook de mogelijkheid om een leasefiets te nemen, maar dat staat volledig los van ons mobiliteitsbudget. Hiermee willen we benadrukken dat iedereen zelf kan en mag kiezen hoe iemand z’n mobiliteit wil bepalen. En met succes, want we stellen vast dat er een ongelofelijke gedragsverandering is gekomen bij onze medewerkers.”

Route 2: De ‘klassieke’ wagen inruilen

Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om als medewerker de klassieke wagen in te ruilen. “Het cash4car systeem was geen succes, maar de toekomst van het mobiliteitsbudget en het systeem van flexibel verlonen is veelbelovend”, aldus Kathleen Veugelen van SD Worx. 

“De wagen blijft in ons bedrijf nog altijd een belangrijk element om nieuwe mensen te rekruteren”, vertelt Bram Lannoo, Fleet & Project coördinator bij TVH in Waregem. “Echt afscheid nemen van de wagen, kunnen we dus niet, maar we zetten wel volop in op elektrische wagens. Zo kunnen medewerkers gebruik maken van een 3-week-holiday-car, op voorwaarde dat het een elektrische wagen is.”

Route 3: Het aanbieden van een leasefiets

“Fietsleasing zit serieus in de lift. In 2018 bood 15% van onze klanten hun medewerkers de mogelijkheid om een fiets te leasen. Een jaar later was dat maar liefst 30%. Een verdubbeling als het ware”, zegt Timothy Bruneel van Deloitte. 

Het aanbieden van fietsleasing kan op heel wat verschillende manieren. Je kan het niet alleen integreren in een systeem van flexibel verlonen, maar ook afzonderlijk aanbieden aan je medewerkers. 

“Wij hebben lang nagedacht over hoe we meer van onze medewerkers op de fiets konden krijgen”, aldus Bram Lannoo van TVH. “Het aanbieden van fietsleasing bleek de meest voordelige en eenvoudige manier te zijn om dat te doen. De samenwerking met o2o biedt ons een modern digitaal platform waarbij we als onderneming budgetneutraal kunnen werken. De impact op de workload van onze personeelsdienst is zeer beperkt. En vooral, het is een groot succes. Maar liefst 180 mensen bij TVH hebben al gekozen voor een leasefiets!”

Ook bij BICS werd de leasefiets enthousiast onthaald door de medewerkers. “Sinds de start van onze samenwerking met o2o daalt het aantal parkeerabonnementen voor auto’s en stijgt het aantal fietsers”, vertelt Michiel Taelman.

Route 4: Telewerk

De lockdown begin dit jaar heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw meer aan telewerk werd gedaan. “Je kan je medewerkers sowieso een thuiswerkvergoeding uitkeren, maar je kan dit ook integreren in je cafetariaplan”, vertelt Veugelen. “Je kan bijvoorbeeld bepaalde zaken laten financieren door je medewerkers en die terugbetalen, vrij van rsz. Denk maar aan een bureaustoel, kasten, scanners en printers. Maar ook het idee om een kantoorruimte in je tuin te installeren, is bespreekbaar. Ook wat betreft telewerk kan je dus als werkgever extra ondersteuning geven aan je medewerkers.”

Over de impact van telewerk op het gebruik van een leasefiets is Veugelen pragmatisch: “Door de lockdown is het eigenlijk onmogelijk geweest om op regelmatige basis naar het werk te gaan met je leasefiets. Bekijk het dan ook op langere termijn. Van zodra je opnieuw naar het werk kan gaan, kan je opnieuw fietsen. Maak je dus voorlopig nog niet al te veel zorgen hierover.”

Route 5: Openbaar vervoer

Een van de alternatieven voor de klassieke wagen is het gebruik van het openbaar vervoer. Afhankelijk van de geografische ligging van het bedrijf, zullen er dus meer of minder medewerkers zijn die van deze optie gebruik maken.

“Sinds de invoering van ons mobiliteitsbudget zien we toch een serieuze gedragsverandering bij onze medewerkers. Een van de zaken die opvalt, is de stijging van het aantal treinabonnementen. De parkeercapaciteit in de Brusselse binnenstad en de duurdere parkingprijzen hebben hier zeker en vast iets mee te maken”, aldus Michiel Taelman van BICS.

Bram Lannoo ziet bij TVH dan weer een andere situatie: “De hoofdzetel van TVH ligt in Waregem, vlakbij de autostrade. Om een alternatief te bieden voor de wagen, organiseerden we samen met enkele andere bedrijven een soort van collectief openbaar vervoer. Een goed initiatief, maar toch kende het weinig succes. Wellicht komt dit door het feit dat er niet zoveel files zijn. We hebben het initiatief voorlopig stopgezet, maar mocht het nodig worden in de toekomst, starten we dit graag opnieuw op”.

Conclusie

Werkgevers kunnen de grootste impact realiseren door te kiezen voor een breed holistisch mobiliteitsprogramma. Hierin kunnen ze verschillende bekende en nieuwe alternatieve mobiliteitsoplossingen aanreiken aan hun medewerkers. Ze dienen vooral de gebruiker en het gebruiksgemak centraal te stellen. 

Dergelijke mobiliteitsopties kunnen gecombineerd worden met de flexibilisering van het loonpakket: de flexibele income plannen en het officiële mobiliteitsbudget.

Bedrijven kunnen ook zelf erg inventief zijn, naar het voorbeeld van BICS, met de creatie van een bedrijfseigen mobiliteitsbudget, richting een holistisch mobiliteitsprogramma. Maar de locatie van het bedrijf bepaalt en beperkt alvast de mogelijkheden van bepaalde opties. Toch kunnen ook die bedrijven gebruik maken van hun sterktes, bijvoorbeeld vele werknemers die relatief kort bij wonen en van de fiets kunnen gebruik maken. De 180 fietsers bij TVH zijn hier een goed voorbeeld van.

Wij danken onze sprekers voor hun bijdrage aan dit webinar:

Timothy Bruneel van Deloitte, Kathleen Veugelen van SD Worx, Michiel Taelman van BICS en Bram Lannoo van TVH.

Vond je dit artikel interessant?

retorische vraag

Wie weet heeft jouw netwerk er ook wat aan! Deel dit artikel en inspireer anderen met handige tips en advies rond duurzame mobiliteit.