Tot voor kort

Tot voor kort was het voor personeelsleden in de publieke sector niet mogelijk om via een ruil van hun (bruto)loon een bedrijfsfiets te leasen, iets wat in de private sector intussen een populaire gegeven is. Binnen de Vlaamse regering is er sinds december een principiële goedkeuring over de mogelijkheid voor (semi-)publieke organisaties om op vrijwillige basis vakantiedagen, (een deel van) het vakantiegeld, of (een deel van) de eindejaarstoelage in te ruilen tegen een fiets. Een gepersonaliseerde én fiscaal voordelige leasefiets wordt nu dus ook toegankelijk voor de publieke sector. En dat zijn heel wat mensen, denk aan zowel de gemeentebesturen, politie, brandweer, OCMW’s, onderwijs, De Lijn, Kind & Gezin… maar evengoed de NMBS, de Post, de ziekenhuizen en bibliotheken… .

Fietsleasing in de private en nu ook publieke sector

Je kan als werkgever in de private sector jouw medewerkers een bedrijfsfiets aanbieden op 3 manieren, in volgorde van stijgende populariteit, je least een fiets en stelt deze ter beschikking van je medewerker:

  1. Zonder deze daarvoor iets aan te rekenen.
  2. En rekent een kleine kost aan op het nettoloon van je medewerker. Dit kan de gehele kostprijs van de fietslease zijn of een deel daarvan.
  3. En laat je medewerker een deel van zijn brutoloon inruilen om de kost van de fietslease te compenseren.

De laatste optie is bij uitstek de populairste keuze bij werkgevers gezien het fiscale voordeel waar zij én hun werknemers van kunnen genieten.

Bij het leasen van een fiets komen de werkgever en de werknemer eigenlijk overeen dat er een fiets ter beschikking wordt gesteld in ruil voor een inhouding op het loon. Dat wordt beschouwd als een extralegaal voordeel. Voor deze vorm van flexibel verlonen volledig budgetneutraal. Tot recent kon een dergelijke flexibilisering van het loon in de (semi-)publieke sector eigenlijk niet.

Concreet wil dat zeggen dat bij de (semi-)publieke besturen enkel een inhouding op het nettosalaris (dus na de verplichte afhoudingen op het brutoloon zoals bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen) mogelijk was voor het leasen van een fiets. Voor het personeelslid leverde dat uiteindelijk weinig of zelfs geen financieel voordeel op.

Maar daar komt nu dus verandering in. Met de nieuwe principiële goedkeuring van de Vlaamse overheid wordt het voor een werkgever in de (semi-)publieke sector toch mogelijk om te flexibiliseren ten voordele van je medewerkers. Vakantiedagen, (een deel van) het vakantiegeld (stelsel publieke sector), of (een deel van) de eindejaarstoelage kan dan ingeruild worden tegen een fiets en fietstoebehoren (zoals servicebudget voor onderhoud van de fiets of accessoires zoals fietszakken of een fiets-gps).

 

Populair: “3 op de 10 ambtenaren willen bedrijfsfiets”

Fietsleasing als extralegaal voordeel is nu dus ook een feit voor ambtenaren. Zij waren al even vragende partij. Bij o2o kregen wij de afgelopen jaren spontane vragen van ambtenaren. Uit onderzoek van Acerta blijkt dat 30% van alle ambtenaren (zowel statutair als contractueel) interesse heeft in een fietslease via de werkgever. Daarvan wil ruim 80% tot 20 euro van het loon inleveren. 14% heeft er zelfs zijn eindejaarstoelage voor over!

Bij lokale besturen is het zo dat personeelsleden vaker in de buurt van hun werkplek wonen. Dat maakt de fiets hier nog meer dan elders een evidente keuze. Ook bij andere semi-publieke organisaties is er veelal een link met het lokale (bibliotheek, politie & brandweer, onderwijs…). De lokale link zorgt ervoor dat de fiets een logische keuze is voor vele werknemers in de (semi-)publieke sector. Bij o2o zijn we dan ook heel tevreden met de nieuwe evoluties binnen de Vlaamse Regering.

Nu de fiets fiscaal voordelig wordt in de (semi-)publieke sector en daarnaast ook steeds gepersonaliseerder kan worden, verwachten wij een groot aantal nieuwe fietsen op de baan en dus een positieve impact op de Belgische wegen.

In het kielzog van deze voorlopers

Tot nog toe was het als overheid bijzonder moeilijk om je medewerkers een bedrijfsfiets aan te bieden via een fietslease. Logischerwijze hebben nog maar weinig publieke organisaties een fietsbeleid. Toch heeft o2o mee creatief nagedacht en konden we samen met de HR-afdeling van het AZ Jan Palfijn en Woonpunt Mechelen  reeds heel wat van hun medewerkers op de fiets krijgen.

AZ Jan Palfijn is een openbaar ziekenhuis en dus afhankelijk van een specifieke wetgeving inzake personeelsbeleid en verloning.

Aan de slag?

Op dit moment is nog niet alles hélémaal duidelijk. Het dossier moet nog met de vakbonden onderhandeld worden en er moet nog een externe dienstverlener aangeduid worden. Na definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad kan de regeling in werking treden. Intussen bieden wij je aan de hand van testimonials, een webinar ‘fietsleasing in de pubieke sector‘ én een persoonlijk gesprek meer duidelijkheid aan over jouw mogelijkheden.