fbpx

Nu ook fietsleasing in de publieke sector mogelijk
05.02.2021

Terug naar fietsnieuws

De mogelijkheid tot het aanbieden van het voordelige fietsleasing zoals in de private sector werd in de (semi-)publieke sector al jarenlang gevraagd door verschillende partijen, in eerste instantie door het personeel zelf. Een principiële goedkeuring van de Vlaamse overheid in december 2020 zal er nu voor zorgen dat de vraag van velen, een gepast antwoord krijgt. 

Leestijd: 2 min

De vraag naar fietsleasing is groot

Binnen de private sector is fietsleasing al vele jaren een feit. Eind 2020 waren er al zeker 50.000 werknemers die aan fietsleasing deden. Een werkgever kan zijn of haar medewerkers fietsleasing aanbieden op drie manieren: zonder daar iets voor aan te rekenen, door er toch een kleine kost op het nettoloon voor aan te rekenen, of de werknemer een deel van het brutoloon hiervoor te laten afstaan. Deze laatste is bij uitstek de populairste keuze. Het gaat hier om een ‘extralegaal voordeel’, waar werkgever en -nemer van kunnen genieten.

Ondertussen had deze vorm van verloning zijn positieve effecten bewezen, en hoorde het personeel van (semi-)publieke organisaties steeds meer over de mogelijkheden hiervan in de private sector. Uit onderzoek van Acerta bleek dat 30% van alle ambtenaren interesse had in een fietslease via de werkgever. Daarvan wilde ruim 80% tot 20 euro van het loon inleveren. 14% had er zelfs zijn eindejaarstoelage voor over. Ook bij o2o kregen wij de afgelopen jaren spontane vragen van ambtenaren. 

Een logische keuze

Hoe langer hoe meer, is ook het ecologische aspect van de fietsleasing overduidelijk. Meer fietsende collega’s, betekent minder auto’s op de baan, wat leidt tot minder files. De coronacrisis bleek ook een duwtje in de rug. Er worden minder kilometers afgelegd met de auto, vaker van thuis uit gewerkt en de fiets wint aan populariteit.

Het zou ook ergens logisch zijn dat de overheid deze stap zou zetten, aangezien de Vlaamse Overheid zelf bedrijven stimuleert om aan fietsleasing te doen via het fiscale voordeel. Een stimulans via fietsleasing binnen de eigen gelederen kon niet uitblijven. 

Een goed besluit voor velen

Op 11 december gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een ‘besluit waarbij je als personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid vrijblijvend de mogelijkheid krijgt om een fiets te leasen.

Voor de Vlaamse overheid is het nu dus goed dat (semi-)publieke diensten fietsleasing aanbieden aan hun personeel. De werknemer kan dit bekomen door:

– een gedeelte of het geheel van de bruto eindejaarstoelage af te staan
– en/of maximaal 11 jaarlijkse vakantiedagen in te zetten

Mits een kleine compensatie in loon (eindejaarstoelage) of afstand van een aantal vakantiedagen, kan een werknemer in de (semi-)publieke sector dus een fiets lenen. Een gepersonaliseerde én fiscaal voordelige leasefiets wordt nu dus ook voor hen toegankelijk. En dat zijn heel wat mensen, denk aan zowel de gemeentebesturen, politie, brandweer, OCMW’s, onderwijs, De Lijn, Kind & Gezin, maar evengoed de NMBS, de Post, de ziekenhuizen, bibliotheken en verscheidene musea…

What’s next?

Op dit moment is het nog even afwachten. Het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing. Momenteel ligt dit dossier bij de vakbonden. Na definitieve goedkeuring door de Vlaamse overheid en publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad kan de regeling in werking treden. Hopelijk gaat dit allemaal relatief snel vooruit.

Wij van onze kant, kunnen in elk geval onze positieve ervaringen met fietsleasing in de (semi-)publieke sector met jou delen. Door creatief na te denken en goed samen te werken met de HR-afdeling van het AZ Jan Palfijn en Woonpunt Mechelen, kwamen we reeds tot mooie fietslease-verhalen. Door het implementeren van de fietsleasing, zagen zij allemaal het aantal fietsers in het woon-werkverkeer enorm toenemen.

Nu de fiets fiscaal voordelig wordt in de (semi-)publieke sector en daarnaast ook steeds gepersonaliseerder kan worden, verwachten wij een groot aantal nieuwe fietsen op de baan en dus een positieve impact op de Belgische wegen.

Voordelig op de fiets bij Gemeente Destelbergen

Lees meer
Terug naar fietsnieuws

Contacteer ons

koffie, thee of isotone sportdrank staan voor je klaar