fbpx
Terug naar fietsnieuws
Leestijd: 1 min

De 5 meest gestelde HR vragen (en antwoorden) over de fietsvergoeding

Vanaf 1 juli 2020 gaat het vernieuwde algemeen paritair comité voor bedienden, beter bekend als PC 200, van kracht. En dat is goed nieuws voor de fietspendelaars, want de kilometervergoeding wordt verplicht. En in het kader van deze belangrijke vernieuwing ging we op zoek naar het antwoord op de 5 meest gestelde vragen van HR-managers over de fietsvergoeding.

Veel medewerkers gebruiken de fiets vooral tijdens de zomerperiode om naar het werk te gaan. Tijdens de winter kiezen ze bijvoorbeeld voor de bus. Is een fietsvergoeding dan ook zinvol?

Voor de afgelegde kilometers tijdens de zomer heeft een werknemer in principe recht op een fietsvergoeding vrijgesteld van belasting. Wanneer hij of zij tijdens de winter de bus neemt, dan ontvangt de werknemer natuurlijk geen vrijgestelde fietsvergoeding. De vergoeding voor het busabonnement zal echter ook geheel vrijgesteld zijn van belasting (openbaar vervoer) als alle voorwaarden vervuld zijn.

Als een werknemer de fiets combineert met andere vormen van mobiliteit, kan je dan andere mobiliteitsvergoedingen combineren met de fietsvergoeding?

De werknemer kan een vergoeding krijgen, zowel voor het gedeelte tussen het huis en het station als tussen het station en het bedrijf. De vergoeding die de werknemer dan ontvangt voor het treinabonnement zal geheel vrijgesteld zijn van belasting (openbaar vervoer) als alle voorwaarden vervuld zijn. 

Kan ik als HR-Manager werken met forfaitaire vergoedingen?

Neen, de fietsvergoeding wordt enkel vrijgesteld van belastingen als zij specifiek en expliciet wordt toegekend voor het gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Ze moet dus berekend zijn op de effectief afgelegde trajecten. Een forfaitaire vergoeding kan nooit beschouwd worden als een fietsvergoeding die vrijgesteld is van belastingen. De forfaitaire vergoeding kan echter worden vrijgesteld tot een maximum bedrag van 410 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019).

Kan ik de belastingvrije terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever combineren met de fietsvergoeding van 0,24 euro voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019?

Ja. Het vrijgestelde voordeel van de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is cumuleerbaar met de kilometervergoeding van 0,24 euro voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 voor het gebruik van een fiets. In dit geval is de combinatie toegelaten voor eenzelfde verplaatsing of een deel ervan.

Moeten de werknemers rekening houden met bepaalde voorschriften in verband met de fietsvergoeding bij hun belastingaangifte?

Als de fietsvergoeding die de werknemer ontvangt niet hoger is dan 0,24 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, moet die niet aangeven worden in de belastingaangifte. Ontvangt de werknemer een hogere vergoeding, dan zal hij of zij het verschil moeten aangeven en daarop belast worden.
Opgelet! Als je als werkgever de vrijgestelde fietsvergoeding op de loonfiche 281.10 ingevuld hebt in punt 18, c (‘Bijdrage in de reiskosten – Ander vervoermiddel’) dan moet je dit aanpassen. Anders zal de werknemer belast worden op dat bedrag.

Meer info over de fietsvergoeding lees je op onze hier en op de website van de FOD Financiën.

Vond je dit artikel interessant?

retorische vraag

Wie weet heeft jouw netwerk er ook wat aan! Deel dit artikel en inspireer anderen met handige tips en advies rond duurzame mobiliteit.