Posted on

Mythe ontkracht: fietsen met een e-bike is niet valsspelen

Mythe ontkracht: fietsen met een e-bike is niet valsspelen

Veel fietsers hebben nog altijd het beeld dat fietsen met een elektrische fiets valsspelen is en het gezondheidseffect van het fietsen wegneemt. Niets is minder waar, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Bristol. Fietsen met een E-bike heeft wel degelijk dezelfde voordelen als fietsen zonder motor. Het grote voordeel van een E-bike is dat het mensen langer, verder en over heuvels laat fietsen wat ze zonder de ondersteuning niet zouden kunnen. Enkel maar voordelen!

Lees hieronder meer omtrent het onderzoek. 

De NIHR-gefinancierde onderzoeksstudie, PEDAL genaamd, stelde 18 mensen met type 2 diabetes in staat om een elektrische fiets enkele maanden lang te proberen. De deelnemers werden in het algemeen fitter, en een aantal mensen verloren zelf gewicht – in sommige gevallen enkele kilo’s. Daarnaast waren de deelnemers zo positief over de ervaring en de voordelen dat ze aan het eind van het onderzoek een E-bike kochten.

Bekijk hieronder de video gemaakt door de Universiteit van Bristol, waarin ze uitleggen hoe de elektrische fietsen het leven van de deelnemers veranderde. 

 

Bronnen:
www.becycled.be
www.medicalxpress.com

 

Posted on

DSV rolt project “Commute by bike” geleidelijk uit over al haar vestigingen in België

Hieronder lees je de blog van DSV omtrent het project “Commute by bike”

In 2018, DSV Belgium started with the pilot project “Commute by Bike”. Together with o2o, a company working on sustainable mobility solutions, we implemented a scheme that makes commuting by bike more attractive to the employees.

 

How does it work?

The employee chooses a bike on the website of o2o or in his/her own bike shop. DSV then makes a simulation of the monthly rent for a period of 36 months. Upon approval of the employee, the chosen bike is ordered and delivered at his/her home.

Bike project Belgium

Interesting incentives

Thanks to the fiscal incentives of the government, the employee only pays a third of the monthly redemption amount, and gets to own the bike after 36 months. During the entire hiring period the employee gets an additional theft insurance and breakdown rescue assistance.

Thanks to the fiscal incentives of the government, the employee only pays a third of the monthly redemption amount, and gets to own the bike after 36 months. During the entire hiring period the employee gets an additional theft insurance and breakdown rescue assistance.

As is the case for any employee using a bike for home-work commuting, there also is the remuneration per km distance paid together with the salary. Consequently, by making regular use of the bike, the hiring fee can even be covered entirely.

Already 26 employees are making use of this advantageous project and several others will receive their DSV bike in the following days. In 2019 the project will be rolled out in all Belgian DSV sites.

Posted on

De Vlaamse Overheid trapt in het UZ Brussel het speed pedelec project 365SNEL af met de hulp van o2o

“Met de speed pedelec, snel heen en weer door het verkeer.” Onder dat motto trappen op vrijdag 28 september, 11 medewerkers van UZ Brussel het Vlaamse mobiliteitsproject af. De bedoeling van 365SNEL is om het potentieel van de speed pedelec voor woon-werkverkeer te onderzoeken en te optimaliseren. Daartoe krijgt in het komende jaar een honderdtal testrijders de kans om gedurende drie weken gratis een speed pedelec uit te proberen.

Een speed pedelec is een fiets met een elektrische hulpmotor die ondersteunt tot 45 km/u. Bij een conventionele, elektrische fiets helpt de motor mee tot 25 km/u. De zogenaamde snelle, elektrische fietsen of speed pedelecs bieden een belangrijk potentieel om de mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen. Uit voorafgaandelijk onderzoek van de KU Leuven blijkt dat speed pedelec gebruikers dagelijks gemiddeld net onder de 30 km pendelen. Dit komt zeer dicht in de buurt van de gemiddelde afstand van 30,3 km die de naar Brussel pendelende Vlaming dagelijks aflegt.

  

Verder, stipter en goedkoper

De speed pedelec wordt dus vooral ingezet voor afstanden die te groot worden geacht voor de
25 km/u elektrische fiets. Bovendien laat de speed pedelec toe om files te vermijden en biedt hij een klokvast en goedkoop traject. Niettemin staan er nog een aantal hindernissen en vooroordelen in de weg van deze duurzame mobiliteitsoplossing.

Met 365SNEL willen AVERE Belgium, Technologiecampus Gent van de KU Leuven, O2O en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB, in opdracht van de Vlaamse overheid deze hindernissen en vooroordelen onderzoeken om gepaste oplossingen te kunnen formuleren. Het Vlaamse Departement Omgeving steunt in de uitvoering van het Europese Clean Power for Transport programma diverse projecten voor milieuvriendelijke voertuigen. 365SNEL is één van die projecten dat binnen twee jaar moet resulteren in een verbetering van zowel het voertuig zelf, als van zijn gebruiksvoorwaarden en -omstandigheden. Die verbeteringen kunnen meer pendelaars ertoe aanzetten om voor dit alternatief op de weg te kiezen.

In het komende jaar zullen bedrijven en hun werknemers worden bevraagd over hun perceptie van de speed pedelec. Vervolgens zullen per provincie twee à drie bedrijven worden geselecteerd, waar onder geïnteresseerde werknemers een tiental testrijders zullen worden aangeduid. Van deze groep wordt verwacht dat zij drie weken na elkaar met de speed pedelec naar en van het werk rijden. Deze continuïteit is belangrijk om hun ervaringen met de snelle fiets in de meest uiteenlopende weersomstandigheden te kunnen in kaart brengen.

  

Startsein verdere verduurzaming mobiliteit

Op vrijdag 28 september geeft het UZ Brussel aan 11 medewerkers het startsein voor de eerste test. Nico Van Elzen, Milieu- en Mobiliteitscoördinator, legt uit waarom het ziekenhuis aan 365SNEL deelneemt: “Net als voor vele andere organisaties is ook voor het UZ Brussel de bereikbaarheid van strategisch belang. Als er zich verplaatsingsalternatieven aanbieden, dan onderzoeken we die om te bekijken hoe onze medewerkers hun woon-werkverkeer kunnen verbeteren en die ‘modal shift’ mee kunnen inzetten. Want dit komt de bereikbaarheid van ons ziekenhuis ten goede, zowel voor medewerkers, als voor patiënten en bezoekers.

Volgens Van Elzen komt bijna één derde van het personeel van het UZ Brussel nu al op een duurzame manier naar het werk. Een groot deel daarvan koos de voorbije jaren al voor de fiets en met het succes van de elektrische fiets blijft het fietsaandeel verder toenemen. Maar er is nog groeipotentieel stelt Van Elzen: “De woon-werkafstand is voor veel medewerkers boven de 20 km en dan duurt het ook met een gewone elektrische fiets net iets te lang. De speed pedelec kan hiervoor een oplossing zijn, vandaar dat het UZ Brussel als testbedrijf deelneemt. Maar liefst 105 collega’s stelden zich kandidaat. Als de speed pedelecs aanslaan bij de testpersonen, kunnen we overwegen om een groepsaankoop te organiseren. Tegelijkertijd onderzoeken we ook het concept van fietsleasing. Met een aanzienlijke uitbreiding van onze fietsenstallingen (overdekt, met badgecontrole én camerabewaking) hebben we alvast geanticipeerd op de verdere stijging van het aantal fietsers.

Vervolg

365SNEL is een vervolg op het onderzoek dat AVERE Belgium, KU Leuven en VUB vorig jaar in opdracht van de Vlaamse Overheid hebben gevoerd naar het potentieel van lichte, elektrische voertuigen. Dat resulteerde in een zeer lijvig rapport en in een website waar het grote publiek de meest uitgebreide informatie over lichte, elektrische voertuigen kan opzoeken: www.lichtelektrischevoertuigen.be. Voor het 365SNEL project staan een aparte website, 365snel.net, Facebook gebruikersgroep,  365SNEL en Twitter-account, @365SNEL , online.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om aan 365SNEL deel te nemen, kunnen contact nemen met projectmedewerker Nikolaas Van den Steen, email nikolaas.vandensteen@kuleuven.be, tel. +32 498 2

AVEREBELGIUMlogo kul vub   O2O_dubbelslogan

Posted on

Pendelfonds 2018 – Subsidies voor bedrijfsfietsen

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in!

Belangrijk is echter dat je je aanvraag indient voor 10 augustus 2018! Nadat je aanvraag is ingediend, kan je pas je dossier aanmaken waardoor je recht kan hebben op de subsidies.

 • De aanvraag van dossiernummers wordt afgesloten op 10 augustus 2018.
  Via de inschrijvingspagina van het pendelfonds  dien je je aanvraag in!
 • De finale subsidiedossiers maak je erna op en moeten uiterlijk op 29 oktober om 23.59 u. stipt ingediend zijn

o2o ondersteunt je bij het opmaken van je subsidie-dossier

Bedrijven en organisatie zoals Barry Callebaut en VZW Kompas die met succes het pendelfonds binnenhaalden, startten succesvol het fietsplan op met de hulp van o2o. Ondertussen rijden hun medewerkers zorgeloos de files voorbij op de fiets van hun dromen via o2o.

Wens je meer informatie hoe o2o je kan ondersteunen? Contacteer ons en we helpen je graag verder.

 

Posted on

Barry Callebaut geeft de 1200 werknemers toegang tot zorgeloos fietsplezier.

Barry Callebaut voorziet de wereld van energie via heerlijke chocolade.

Sinds 23 juni voorziet deze multinational de Belgische medewerkers ook van extra zuurstof via het fietsplan op maat!

Barry Callebaut draagt duurzaamheid en vitaliteit hoog in het vaandel. Vanuit de visie dat een gezonde werknemer in een gezonde werkomgeving beter functioneert, zet Barry Callebaut haar werknemers aan om de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer via een fietsleaseformule. Vooraf werd het fietsplan grondig voorbereid met een maximaal aan engagement als resultaat.

Goed voorbereide implementatie

De opmaak van het fietsplan ging vooraf aan een breed overleg met alle stakeholders:

 • De vakbonden werden geïnformeerd en geconsulteerd om een plan op maat van de medewerkers uit te werken.
 • o2o, het HR department en Securex leverden de fiscale en payroll-know-how om de budgetneutrale bijdrage voor BC en maximale financiële rendement te garanderen.
 • In samenspraak met de directie, werkten o2o en het mobiliteitsteam de fietspolicy uit op maat van Barry Callebaut.
 • o2o en Barry Callebaut werkten een bestelprocedure uit op maat met een minimum aan adminstratie voor Barry Callebaut

Heldere communicatie naar de medewerkers

De fietspolicy werd in 7 sessies toegelicht. Hierdoor zijn zowel de arbeiders van alle ploegen als de bedienden, helder en duidelijk geïnformeerd wat betreft de voordelen en de verantwoordelijkheden.

Testevent

Tijdens het personeelsevent werd de nieuwe fietsenstalling voorgesteld.
Bovendien konden alle medewerkers ebikes, speedpedelecs en andere top-tweewielers testen met deskundige uitleg van de specialisten van o2o.
Via de o2o-testvloot van meer dan 15 fietsen vond iedereen zijn gading. In totaal werden meer dan 40 testkilometers afgelegd op deze stralende dag 🙂

Een geslaagde dag dus, die de health@work en CO2-neutraliteit van Barry Callebaut een boost geeft!

Bestelverwerking en levering

Via de bestelprocedure op maat van Barry Callebaut kunnen de medewerkers hun fiets online bestellen of via de zelf gekozen fietsenhandelaar met een minimum aan administratie.
De bestellingen lopen binnen 🙂

Posted on

Audi Brussels goes for bikes

Met de nieuwe e-tron trekt Audi Brussels de kar op vlak van duurzame mobiliteit op 4 wielen.

Maar ook met 2-wielers trekt deze autofabrikant de kaart van duurzame mobiliteit!

In samenwerking met Scelta Mobility onderzocht Audi Brussels welke alternatieven voor de auto hun werknemers het beste ondersteunen in duurzaam woonwerk-verkeer.
Naast carpoolen en openbaar vervoer kwam ook de fiets bovenaan deze lijst. De fiets levert immers een positieve bijdrage aan het milieu EN aan de gezondheid van de medewerkers.

Groepsaankoop fietsen voor de 2800 medewerkers

Via een groepsaankoop ondersteunt Audi Brussels de werknemers in de aankoop van een fiets die een echte mobiliteits-oplossing is.
E-bikes, speedpedelecs, racefietsen, bakfietsen, … elke werknemer heeft zijn specifieke voorkeur.

Door het uitgebreide assortiment, in combinatie met de mobiele service, aantrekkelijke prijzen en de mogelijkheid tot een testevent op werk, werd o2o hiervoor als partner verkozen.

Testevent

Op vrijdag 22 juni werden de medewerkers die met de fiets naar het werk kwamen in de watten gelegd met een ontbijt op de parking onder een stralende zon.
Daarna konden alle medewerkers de hele dag ebikes, speedpedelecs en andere top-tweewielers testen met deskundige uitleg van de specialisten van o2o.
Via de o2o-testvloot van meer dan 15 fietsen vond iedereen zijn gading. In totaal werden meer dan 30 testkilometers afgelegd op deze stralende dag 🙂

Een geslaagde dag dus, die de health@work en CO2-neutraliteit van Audi Brussels een boost gaf!

Posted on

o2o in de pers

o2o op Oost-TV als partner voor de “Testkaravaan”

De provincie Oost-Vlaanderen geeft de medewerkers van bedrijven de kans om e-bikes en speedpedelecs te testen. Hiervoor huurt de provincie fietsen bij o2o.
o2o zorgt zorgt voor de levering van de fietsen, het onderhoud, de verzekeringen en de verplaatsingen tussen de bedrijven.
Klik hier om de reportage te openen.

o2o in “Trends”s

Klik hier en lees hoe o2o toelichting geeft over fietsleasing in de bijlage bij Trends die inzoomt op oplossingen voor een duurzame toekomst.

o2o in de krant “De Morgen”

Klik hier en lees hoe de krant “De Morgen” fietsleasing promoot via getuigenissen van werknemers die hun fiets leasen via o2o.

o2o-De Morgen - Fietsleasing

o2o in “Jobat”

Klik hier en lees hoe “Jobat” de voordelen van fietsleasing  via o2o uitlegt.

o2o-JobAt - Fietsleasing

o2o in de “VOKA-krant”

Klik hier en lees hoe VOKA, de grootste werkgeversorganisatie uitlegt hoe o2o via fietsleasing en de mobiele service ambassadeurs van de werknemers maakt.

o2o-VOKA - Fietsleasing

o2o in “MadeInOostVlaanderen”

Klik hier en lees hoe “MadeInOostVlaanderen” uitlegt waarom fietsen leasen via o2o interessant is voor bedrijven en werknemers

o2o-MadeInOostVlaanderen - Fietsleasing

o2o in “De Punt, groeiplatform voor ondernemers”

Klik hier en lees hoe De Punt als groeiplatform voor ondernemers de flexibele fietsleasediensten van o2o aanraadt aan ondernemers.

o2o-De Punt - Fietsleasing

Posted on

Privacyverklaring o2o (GDPR)

We doen er alles aan om jouw privégegevens privé te houden. Wanneer je een fiets bij ons bestelt, wil je natuurlijk niet dat anderen er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan.

We vragen wel gegevens van jou, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Bestellen van fietsen en toebehoren

Voor het verwerken van bestellingen van fietsen en toebehoren hebben we minimum enkele gegevens nodig van jou om de service te kunnen leveren. Wat willen we van je weten?

Bij lange termijn verhuur of renting, ook mogelijks leasing genoemd

Voornaam en achternaam

Je wil graag dat je fiets en toebehoren bij de juiste persoon terecht komen inderdaad. Je werkgever wil ook graag weten voor welke medewerker een fiets wordt besteld. Verder verlenen wij de service aan je werkgever om het addendum bij je arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Bedrijfsgegevens en loonbijdrage

Onze webshop en huurtarieven zijn gebaseerd op de specifieke afspraken die je werkgever gemaakt heeft met o2o. Naast de naam van je werkgever vragen we je de logincode in te geven en aan te geven of je bediende of arbeider bent. Aan deze gegevens zijn de correcte services en tarieven gekoppeld. Zo zie je de correcte huurbijdrage die aan je werkgever zal worden aangerekend alsook de correcte brutobijdrage waarmee je brutoloon zal verminderd worden.

Emailadres

Op welk emailadres wens je onze communicatie te ontvangen? Alle communicatie voor de bestelling en service achteraf zal voornamelijk verlopen via email.

GSM-nummer

Ingeval van snelle communicatie, bijv. bij de levering van je fiets, en bevestiging van inschrijving op periodiek onderhoud dat georganiseerd kan worden op de site van je werk, contacteren we je graag via gsm. Je ontvangt ook een herinnering voor het periodiek onderhoud waarop je bent ingeschreven twee dagen voorafgaand, zodat je de afspraak niet mist.

Betaalgegevens

Heb je een onderhoud of herstelling zelf betaald, dan ontvang je op je opgegeven bankrekeningnummer het bedrag terug. Wil je je servicebudget extra opladen of kom je tussen voor eventuele kosten voor je fiets, dan verwachten we de betalingen via je opgegeven bankrekeningnummer. Zo kunnen we beter controleren of de betalingen correct verlopen en de juiste persoon geniet van een betaling.

Lichaamslengte

Dit hebben we nodig om de juiste framemaat te kunnen selecteren voor jou.

Hoofdomtrek

Indien je een helm bestelt, is het belangrijk dat je je hoofdomtrek meet en doorgeeft. Zo kunnen wij de juiste maat voor jou bestellen.

Jouw adres en woonplaats

Standaard worden de fietsen aan huis geleverd. Met het juiste adres komt je fiets correct toe.

Rijksregisternummer en rijbewijs

Je rijksregisternummer en de categorie en nummer van je rijbewijs hebben we nodig indien we een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jou voorzien. Dit is enkel nodig bij speed pedelec elektrische fietsen.

Mobiliteitsgegevens

o2o gaat ervoor om zoveel mogelijk mensen om de fiets te krijgen. Zo verminderen we samen de files, de parkeerdruk, de CO2-emissie en creëren we een gezondere en gelukkigere werkomgeving. Dat kunnen we alleen doen als we onze service zo goed mogelijk op jou kunnen afstemmen.

Om beter inzicht te verkrijgen in wie waarom kiest voor een huurfiets, vragen we enkele extra gegevens:

 • Afstand tussen je woonplaats en je werk
 • Wat zijn de voornaamste drijfveren dat je instapt voor een bedrijfsfiets
 • Hoeveel denk je de fiets gemiddeld te gebruiken voor woon-werkverkeer

IP-adres

Door de IP-adressen van onze bezoekers te onthouden kunnen we al onze klanten een veilige winkel- en gebruikservaring bieden.

Je fietsenhandelaar

Bestel je een fiets en toebehoren via een lokale fietsenhandelaar, dan hebben we de gegevens nodig om de fiets bij de correcte zaak te kunnen bestellen:

 • Naam van de fietsenhandelaar
 • Adres van de fietsenhandelaar
 • Website van de fietsenhandelaar
 • Naam van de contactpersoon met wie je gesproken hebt: zo kunnen wij snel contact opnemen voor de aankoop met de persoon die alvast op de hoogte is
 • Rechtstreeks telefoonnummer
 • Emailadres

Jouw fietskeuze

Wat wil je dat we je leveren? Over de fiets van je dromen en de toebehoren hebben we volgende gegevens van je nodig:

 • Merk van je fiets
 • Model van je fiets
 • Kleur
 • Toebehoren

Wil je je fiets bestellen via een lokale fietsenhandelaar, dan wensen we graag nog volgende gegevens over de fiets en toebehoren om alles zeer correct te kunnen bestellen voor jou:

 • Modeljaar van de fiets
 • Framemaat
 • Is het een speed pedelec elektrische fiets
 • Catalogusprijs van je fiets
 • Merk, model en catalogusprijs van het fietsslot: je fiets moet voorzien zijn van een voldoende veilig slot voor de diefstalverzekering
 • Beschrijving van de extra toebehoren en de totale catalogusprijs

 

Bij (groeps)aankoop van fietsen

Voornaam en achternaam

Je naam hebben we nodig om ervoor te zorgen dat je fiets en toebehoren bij de juiste persoon terecht komen. Bestel je je fiets via een groepsaankoop via je werkgever, dan wil je werkgever ook graag weten voor welke medewerker een fiets wordt besteld. Verder verlenen wij de service aan je werkgever om het addendum bij je arbeidsovereenkomst voor te bereiden indien je de fiets via je inkomen terugbetaalt.

Bedrijfsgegevens en loonbijdrage

Onze webshop en tarieven zijn gebaseerd op de specifieke afspraken die je werkgever gemaakt heeft met o2o. Naast de naam van je werkgever vragen we je de logincode in te geven en aan te geven of je bediende of arbeider bent. Aan deze gegevens zijn de correcte services en tarieven gekoppeld. Bovendien kunnen we zo de pricing op de webshop opstellen opmaat van jou en jouw bedrijf.

Emailadres

Op welk emailadres wens je onze communicatie te ontvangen? Alle communicatie voor de bestelling en service achteraf zal voornamelijk verlopen via email.

GSM-nummer

Ingeval van snelle communicatie, bijv. bij de levering van je fiets, en bevestiging van inschrijving op periodiek onderhoud dat georganiseerd kan worden op de site van je werk, contacteren we je graag via gsm. Je ontvangt ook een herinnering voor het periodiek onderhoud waarop je bent ingeschreven twee dagen voorafgaand, zodat je de afspraak niet mist.

Facturatiegegevens

Belangrijk als je de fiets zelf betaalt. Zo worden de correcte gegevens op je factuur vermeld.

Lichaamslengte

Dit hebben we nodig om de juiste framemaat te kunnen selecteren voor jou.

Hoofdomtrek

Dankzij deze informatie kunnen we de juiste helmmaat bestellen voor jouw.

Leveringsadres

Standaard worden de fietsen aan huis geleverd. Met het juiste adres komt je fiets correct toe.

Mobiliteitsgegevens

o2o gaat ervoor om zoveel mogelijk mensen om de fiets te krijgen. Zo verminderen we samen de files, de parkeerdruk, de CO2-emissie en creëren we een gezondere en gelukkigere werkomgeving. Dat kunnen we alleen doen als we onze service zo goed mogelijk op jou kunnen afstemmen.

Om beter inzicht te verkrijgen in wie waarom kiest voor een fiets, vragen we enkele extra gegevens:

 • Afstand tussen je woonplaats en je werk
 • Wat zijn de voornaamste drijfveren dat je instapt voor een fiets via je werkgever
 • Hoeveel denk je de fiets gemiddeld te gebruiken voor woon-werkverkeer

IP-adres

Door de IP-adressen van onze bezoekers te onthouden kunnen we al onze klanten een veilige winkel- en gebruikservaring bieden.

Je fietsenhandelaar

Bestel je een fiets en toebehoren via een lokale fietsenhandelaar, dan hebben we zijn gegevens nodig om de fiets bij de correcte zaak te kunnen bestellen:

 • Naam van de fietsenhandelaar
 • Adres van de fietsenhandelaar
 • Website van de fietsenhandelaar
 • Naam van de contactpersoon met wie je gesproken hebt: zo kunnen wij snel contact opnemen voor de aankoop met de persoon die alvast op de hoogte is
 • Rechtstreeks telefoonnummer
 • Emailadres

Jouw bestellingsgegevens

Over de fiets van je dromen en de toebehoren hebben we volgende gegevens van je nodig om je correct uit te leveren:

 • Merk van je fiets
 • Model van je fiets
 • Kleur
 • Toebehoren

Wil je je fiets bestellen via een lokale fietsenhandelaar, dan wensen we graag nog volgende gegevens over de fiets en toebehoren om alles zeer correct te kunnen bestellen voor jou:

 • Modeljaar van de fiets
 • Framemaat
 • Is het een speed pedelec elektrische fiets
 • Catalogusprijs van je fiets
 • Merk, model en catalogusprijs van het fietsslot: je fiets moet voorzien zijn van een voldoende veilig slot voor de diefstalverzekering
 • Beschrijving van de extra toebehoren en de totale catalogusprijs

 

Levering van fietsen

Wordt je fiets bij je geleverd, dan vragen we je om een verklaring van ontvangst te ondertekenen. Dit vormt een extra addendum bij je arbeidscontract. Het vermeldt welke producten op welke dag door jou zijn in ontvangst genomen. Meer bepaald worden volgende gegevens vermeld en bijgehouden:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Je werkgever: naam en vestigingsadres
 • Fietsmerk, -model, catalogusprijs, ID-nummer, framenummer en serienummer
 • Beschrijving van de geleverde toebehoren en de totale catalogusprijs
 • Aantal in ontvangst genomen sleutels en de sleutelcode van het fietsslot
 • Kentekennummer bij een speed pedelec elektrische fiets
 • Datum en plaats van ontvangst
 • De leveranciers van je fiets

Wordt je fiets bij je thuis of op je werk afgeleverd, dan zal onze bezorgpartner deze gegevens kunnen inkijken in functie van het uitvoeren van zijn of haar precieze taak: je fiets leveren en laten aftekenen voor ontvangst. De bezorgpartner dient ons de getekende verklaring van ontvangst door te mailen.

Bestel je je fiets bij een lokale fietsenhandelaar, dan heeft deze ook zicht op deze gegevens van jou. De lokale fietsenhandelaar dient ons de getekende verklaring van ontvangst door te mailen.

Voor sommige fietsen dient de leverancier (o2o of de lokale fietshandelaar) van je fiets voor jou ook een logincode aan te vragen bij de fietsfabrikant voor de mobiele app van je fiets, die de leverancier jou zal overhandigen bij levering van je fiets.

De lokale fietsenhandelaar, de bezorgpartner en de fietsfabrikant zijn 100% zelf verantwoordelijk voor jouw privacy.

Beheer van je fiets en fietservices

Je gegevens met je fiets komen in onze database terecht. Daar houden we ze veilig opgeslaan. Alle gegevens die je hebt opgegeven bij de bestelling worden bijgehouden. Bijkomend geven wij een unieke ID aan elke geleverde fiets. Die hebben we nodig om alle relaties, interventies, services en betalingen te kunnen linken aan de correcte fiets.

We beheren deze gegevens om alle naverkoop services optimaal te kunnen leveren. Heb je een servicecontract met een servicebudget, dan wordt de waarde van je servicebudget bijgehouden om de correcte terugbetalingen en facturatie te verzekeren. Heb je zelf onderhoud of herstellingen gefinancierd, dan kan dat teruggestort krijgen zolang je servicebudget strekt. Heeft een fietsenmaker meer moeten factureren dan je servicebudget, dan krijg je surplus aangerekend.

Bestel je een fiets via je werkgever, dan dienen wij ook de gegevens te delen met je werkgever in het kader van de loonsverwerking en het fleetbeheer.

Onderhoudshistoriek

Als we zelf onderhoud uitvoeren op je fiets, dan houden we bij wanneer welke interventies uitgevoerd werden. Zo kunnen weten wanneer een volgend onderhoud aangewezen is en monitoren we welke interventies bij het volgende onderhoud dienen te gebeuren.

Omniumverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekeringen kunnen voorzien worden door een gespecialiseerde verzekeraar. Om dat te realiseren heeft die verzekeraar toegang tot een aantal minimum noodzakelijke gegevens van jou:

 • Voornaam en achternaam
 • Fiets en catalogusprijs
 • ID-nummer van de fiets
 • Kentekennummer bij een speed pedelec elektrische fiets
 • Start van het contract
 • Einde van het contract

De verzekeraar is 100% zelf verantwoordelijk voor jouw privacy.

Pechbijstand

Voor pechbijstand doen we beroep op een dépannageservice. Om je te herkennen als klant als je inbelt voor een interventie, delen we volgende minimum noodzakelijke gegevens van jou:

 • Voornaam en achternaam
 • ID-nummer van de fiets
 • Start van het contract
 • Einde van het contract

De dépannageservice is 100% zelf verantwoordelijk voor jouw privacy.

 

Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

We doen alles om je een zorgeloos fietsplezier te garanderen. Om te controleren of onze missie is geslaagd, sturen we je via email of bericht een uitnodiging om je tevredenheid te meten. Wij vinden het fijn om te weten wat er beter kan.

We polsen naar jouw tevredenheid bijvoorbeeld nadat je fiets is geleverd of nadat je op onderhoud bent geweest.

Wil je deze emails en berichten liever niet ontvangen? Geen probleem! Schrijf je uit via de knop Uitschrijven of antwoord de email of het bericht met de boodschap om je uit te schrijven.

Cookies

We willen onze website zo optimaal mogelijk laten werken en elke dag een beetje beter maken. Daarom meten we het gedrag van onze bezoekers aan de hand van cookies. We meten bijvoorbeeld het bekijken van pagina’s, inzoomen op producten of het klikken op links. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt.

Contact met onze klantenservice

We helpen je met vragen over je fietskeuze, eventuele toebehoren, je bestelling en lossen problemen voor je op. Je kunt met ons bellen en mailen. Om je vraag of klacht te behandelen kunnen we vragen naar het ID-nummer van je fiets, naam, werkgever en andere gegevens die de afhandeling makkelijker maken.

Nieuwsbrieven en email

Nieuwsbrieven en email beperken we tot een minimum. Emails die we sturen naar alle medewerkers van een bedrijfsklant van ons, worden enkel via een verantwoordelijke van het bedrijf doorgestuurd. We beschikken dus zelf niet over alle emailadressen van de medewerkers.

Nieuwsbrieven en emails kunnen we eventueel sturen naar alle bestuurders met een fiets van o2o. Dat doen we alleen als we echt relevante informatie of aanbiedingen hebben, die de fietservaring een boost kunnen geven. Wil je deze emails en berichten liever niet ontvangen? Geen probleem! Schrijf je uit via de knop Uitschrijven of antwoord de email of het bericht met de boodschap om je uit te schrijven.

Meer weten

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?

We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en o2o en desgevallend tussen je werkgever en o2o. Dat is het geval bij:

 • Het bestellen van je fiets en toebehoren
 • De levering van je fiets en toebehoren
 • Het beheer van je fiets en het verlenen van de services die vallen onder het servicecontract

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Mobiliteitsanalyses
 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
 • Bezoek aan de o2o-website
 • Contact met onze klantenservice
 • Nieuwbrieven en email

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: jouw werkgever in het kader van een verhuur via je werkgever, bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, verzekeraars, financiële instellingen in het kader van prefinanciering of financieringshuur, pechbijstand, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens o2o. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Stuur ons een email en laat het ons weten. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de Tom Maes via onderstaand formulier of via 09 296 40 12.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe o2o omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

o2o bvba

Nijverheidstraat 102

9040 Gent

BTW BE0647 826 178

Posted on

o2o verkozen door Oost-Vlaanderen als partner voor de Testkaravaan

De fiets is door de technologische voortuitgang en het drukke verkeersnet meer en meer een alternatief voor de wagen wat betreft woon-werkverkeer.
De overheid moedigt bedrijven dan ook aan om hun medewerkers te ondersteunen in de mobiliteit per fiets via fiscale voordelen.

Heb je als medewerker altijd al eens een elektrische fiets willen proberen? Of heb je overwogen om de kinderen met de elektrische bakfiets naar school te brengen en daarna naar het werk door te fietsen?
Of heb je als werkgever of bedrijf ooit overwogen om je werknemers van duurzame vervoermiddelen te laten proeven om hen zo van het gebruik ervan te overtuigen?

Maak dan gebruik van de testkaravaan.

Testkaravaan, say what?

De testkaravaan, een project van de provincie Oost-Vlaanderen, biedt fietsen aan die de medewerkers van Oost-Vlaamse bedrijven gedurende drie weken gratis kunnen uittesten.

 • 42 elektrische fietsen
 • 8 speed pedelecs
 • 5 plooifietsen
 • 3 fietskarren
 • 3 elektrische bakfietsen

Verder bestaat het aanbod uit een kant-en-klare campagne met minimale werklast voor jouw bedrijf.

Welke diensten

Door het uitgebreide assortiment, de rechtstreekse connectie met de fietsfabrikanten, de mobiele onderhoudsservice en diepgaande ontzorging van zowel de bedrijven als de medewerkers, is o2o geselecteerd door de provincie voor het uitvoeren van volgende diensten:

 • Selectie en aankoop van een kwalitatief (e-)bike-gamma
 • Toeleveren en ophalen van de fietsen op de geselecteerde bedrijven
 • Medewerkers voorzien van technische uitleg
 • Pechbijstand
 • Diefstal- en schadeverzekering
 • Mobiel onderhoud en herstellingen van de fietsen

Wanneer?

De campagne loopt van maart 2018 tot november 2019.

Hoe deelnemen?

 • Meld je bedrijf aan via mail naar detestkaravaan@oost-vlaanderen.be.
 • Is je bedrijf aangemeld? Dan kan iedere werknemer zich inschrijven en een duurzaam vervoersmiddel uitkiezen.

Meer info vind je hier.

Posted on

Speed pedelecs / Highspeed Ebikes – Wetgeving en aanbod

Speed pedelec of highspeed E-bike, say What?

Een high speed E-bike, is een fiets die elektrische ondersteuning geeft tot een snelheid van maximum 45km/u. Hierdoor ben je op de secundaire wegen meestal sneller dan met de auto en boost je je gezondheid en je humeur! De ideale partner dus voor je woon-werk-kilometers en zelfs een volwaardig alternatief voor je 2e gezinswagen.

Veiligheid

Om je veiligheid te garanderen, verplicht de overheid je een fietshelm met bescherming aan de slaap en het achterhoofd. Bijna alle nieuwe gewone fietshelmen voldoen aan deze voorwaarden.
Indien de speed pedelec correct is ingeschreven, is een BA verzekering niet verplicht. Het is wel ten zeerste aangeraden! Ben je zelf verwond, dan wordt dit opgevangen door je familiale verzekering of je hospitalisatieverzekering. Een nummerplaat is altijd verplicht. Afhankelijk van je fietspolicy levert o2o de speedbikes uit met nummerplaat en/of BA verzekering. Tijdens het bestelproces kan je ook je helm naar keuze selecteren.

Kostprijs

De aankoopprijs van EBikes start vanaf 3499€. Gelukkig kan je via o2o speed pedelecs huren met full service contract waardoor de aankoopkost en de onderhoudskost gespreid worden over de duur van je huurcontract.
Als je de speed pedelec huurt via je bedrijf, geniet je bovendien van extra fiscale voordelen waardoor je reeds geniet van zorgeloos fietsplezier met je speedpedelec vanaf 48€/maand.
Meer info over zorgeloos fietsplezier via o2o-fietsverhuur, vind je terug in het artikel “Wat is fietsverhuur bij o2o”. Meer uitleg over de fiscale voordelen vind je in de blog “Fiscale voordelen bij fietsen”.

 

Wetgeving

De wegcode is als volgt:

 • De minimum leeftijd is 16 jaar en je dient in het bezit te zijn van een brommer-rijbewijs
 • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.
 • Je bent verplicht een nummerplaat aan je fiets te hebben.

De fiscale wetgeving is geupdate sinds 2018. De speedpedelec geniet van dezelfde fiscale voordelen als een gewone fiets:

 • De werkgever kan de aankoop 100% fiscaal aftrekken van de winstbelasting
 • De werknemer heeft …
  • … recht op fietsvergoeding
  • … vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op zijn huur-bijdrage. 
  • … vrijstelling van RSZ voor het woonwerkverkeer op zijn huur-bijdrage.